Matematikkvideoer

Tallregning med potenser

Tilbake til emne-oversikt
 • α00180: Tallregning - Introduksjon til potensregning

  I denne videoen forklarer jeg hva en potens er og går igjennom henholdsvis multiplikasjon og divisjon av potenser med samme grunntall.

  Utgitt: 2014-07-23

  Varighet: 6 minutter og 49 sekunder

 • β00181: Tallregning - Potensregning del 2

  I denne videoen går jeg igjennom at alle potenser med null som eksponent har verdien 1. Jeg går også igjennom potenser med negative eksponenter.

  Utgitt: 2014-07-23

  Varighet: 8 minutter og 30 sekunder

 • β00182: Tallregning - Potenser og kvadratrøtter

  I denne videoen går jeg igjennom begrepene kvadratrot, kvadratet av et tall og kvadrere. Jeg forklarer også at det å trekke kvadratroten av et tall og kvadrere er motsatte regneoperasjoner. I tillegg viser jeg hvordan man kan skrive kvadratroten av et tall som potens.

  Utgitt: 2014-07-23

  Varighet: 9 minutter og 1 sekunder

 • β00183: Potenser - kvadrattall og regler for kvadratrøtter

  I denne videoen forklarer jeg hva som menes med kvadrattall. Deretter går jeg igjennom reglene for henholdvis kvadratroten av et produkt og kvadratroten av en brøk. Til sist viser jeg hvordan man i mange tilfeller kan finne differensen eller summen av ulike kvadratrøtter av tall ved å faktorisere tallene under rotegnene slik at en av faktorene er et kvadrattall.

  Utgitt: 2014-07-23

  Varighet: 6 minutter og 1 sekunder

 • Σ00184: Regning med kvadratrøtter - Gjennomgang av krevende oppgave

  I denne videoen går jeg igjennom en krevende oppgave innenfor potensregning målt ut fra ungdomsskolenivå.

  Utgitt: 2014-07-24

  Varighet: 5 minutter og 41 sekunder

 • β00185: Potensregning - flere regler

  I denne videoen går jeg igjennom potenser der grunntallet er et produkt og hvor grunntallet er en brøk. Jeg viser også sammenhengen mellom de to kvadratrot reglene jeg gikk igjennom tidligere med de to reglene over.

  Utgitt: 2014-07-24

  Varighet: 5 minutter og 55 sekunder

 • α00186: Tall og tallregning -Tierpotenser

  I denne videoen går jeg igjennom begrepet tierpotenser. Jeg introduserer også begrepet prefiks og kommer med noen eksempler på bruken av prefiks i dagligdagse sammenhenger (massen til poteter i kg).

  Utgitt: 2014-07-24

  Varighet: 8 minutter og 13 sekunder

 • α00187: Tall og tallregning - Dekadiske enheter

  I denne videoen går jeg igjennom begrepet dekadiske enheter. Jeg kommer også med eksempler på henholdsvis multiplikasjon og divisjon av dekadiske enheter.

  Utgitt: 2014-07-26

  Varighet: 9 minutter og 41 sekunder

 • α00188: Tall og tallregning - Standardform

  I denne videoen forklarer jeg hva som menes med begrepet standardform. Jeg kommer med noen eksempler på tall som vi gjør om til standardform. I tillegg forklarer jeg hva bruker standardform til.

  Utgitt: 2014-07-26

  Varighet: 12 minutter og 3 sekunder

 • α00189: Standardform - Gjennomgang av oppgaver

  I denne videoen går jeg igjennom noen oppgaver der tall på standardform inngår som faktor, foreksempel i et produkt. Jeg viser også hvordan man regner med standardform i tilfller der man foreksempel skal summerer to tall på standardform.

  Utgitt: 2014-07-26

  Varighet: 9 minutter og 10 sekunder

 • β00190: Regnerekkefølge når potenser inngår

  I denne videoen går jeg igjennom hvordan regnerekkefølgen blir når potenser inngår i et regnestykke. Jeg kommer også med et par regnekseksempler. Videoen blir brutt før jeg rekker å gjøre oppgave c som da blir gjennomgått i neste video

  Utgitt: 2014-07-26

  Varighet: 5 minutter og 52 sekunder

 • β00191: Regnerekkefølge når potenser inngår del 2

  Her går jeg igjennom den siste oppgaven jeg ikke rakk å ta i forrige video.

  Utgitt: 2014-07-26

  Varighet: 5 minutter og 7 sekunder

 • β00198. Hoderegning - Trekke kvadratrot av naturlige tall

  I denne videoen viser jeg hvordan man relativt enkelt med litt trening kan trekke kvadratroten av et naturlig tall mindre eller lik 100 uten å "bomme" med særlig mye. Forutsetningen for å klare dette er å ha automatisert kvadrattallene opp til og med 100 og selvfølgelig trene litt på dette for hånd først.

  Utgitt: 2014-07-29

  Varighet: 10 minutter og 24 sekunder

 • β00199: Plassering av tall på forskjellig form på tallinjen

  I denne videoen viser jeg hvordan vi kan plassere tall på forskellig form på tallinjen. Jeg plasserer tall av alle typer vi har lært om på tallinja slik at dere skal få en oppsummering på hva vi har lært.

  Utgitt: 2014-07-30

  Varighet: 10 minutter og 35 sekunder

 • α00196: Tallregning med kalkulator del 1

  I denne videoen viser jeg hvordan man regner oppgaver med "kompliserte" brøkutrykk med kalkulator eller annet digitalt verktøy, Fokus ligger på å sette inn parenteser i regnestykket. Jeg demonstrerer hvordan vi kan finne svaret ved å bruke kalkulatoren i Windowsl. De små kalkulatorene elevee får utdelt på skolen har ikke parenteser. Jeg får også igjennom det å se på om svaret er rimelig ved å regne litt i hodet på oppgaven.

  Utgitt: 2014-07-28

  Varighet: 5 minutter og 47 sekunder

 • β00197: Tallregning med kalkultator del 2

  I denne videoen viser jeg hvordan man regner med kalkulator på oppgaver som inneholder kvadratrøtter (med eget regnestykke under rottegnet samt oppgaver med potenser der eksonenten er sammensatt (feks et produkt).. Fokus ligger på å sette inn parenterser i regnestykket. Jeg demonstrerer hvordan vi kan finne svaret ved å bruke Geogebra som kalkulator da dette er en gratisprogram som alle elever bør ha tilgang til. De små kalkulatorene de får utdelt på skolen har ikke parenteser. Jeg får også igjennom det å se på om svaret er rimelig ved å regne litt i hodet på oppgavene.

  Utgitt: 2014-07-28

  Varighet: 11 minutter og 8 sekunder

 • β00193: Skrive et produkt av flere faktorer som et produkt av potenser

  I denne videoen viser jeg hvordan man kan skrive et produkt av flere faktorer som en produkt av potenser. Jeg skriver likevel produktene til slutt på vanlig form i denne videoen.

  Utgitt: 2014-07-28

  Varighet: 8 minutter og 3 sekunder