Matematikkvideoer

β00183: Potenser - kvadrattall og regler for kvadratrøtter

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Tallregning med potenser"

I denne videoen forklarer jeg hva som menes med kvadrattall. Deretter går jeg igjennom reglene for henholdvis kvadratroten av et produkt og kvadratroten av en brøk. Til sist viser jeg hvordan man i mange tilfeller kan finne differensen eller summen av ulike kvadratrøtter av tall ved å faktorisere tallene under rotegnene slik at en av faktorene er et kvadrattall.

Utgitt: 2014-07-23

Varighet: 6 minutter og 2 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.