Om bedriften - GettingBetter

getSmart er et produkt av GettingBetter som eies av Skage Hansen.

Skage Hansen er daglig leder i GettingBetter, i tillegg har firmaet syv ansatte.

Skage er utdannet Siviløkonom og arbeider for tiden som matematikklærer på Engebråten ungdomskole. I tillegg har Skage tatt matematiske kurs ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Buskerud som tilsvarer 80 studiepoeng. Han har også tatt PPU i matematikk.