Matematikkvideoer

α00188: Tall og tallregning - Standardform

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Tallregning med potenser"

I denne videoen forklarer jeg hva som menes med begrepet standardform. Jeg kommer med noen eksempler på tall som vi gjør om til standardform. I tillegg forklarer jeg hva bruker standardform til.

Utgitt: 2014-07-26

Varighet: 12 minutter og 3 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.