Matematikkvideoer

β00185: Potensregning - flere regler

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Tallregning med potenser"

I denne videoen går jeg igjennom potenser der grunntallet er et produkt og hvor grunntallet er en brøk. Jeg viser også sammenhengen mellom de to kvadratrot reglene jeg gikk igjennom tidligere med de to reglene over.

Utgitt: 2014-07-24

Varighet: 5 minutter og 55 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.