Matematikkvideoer

α00186: Tall og tallregning -Tierpotenser

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Tallregning med potenser"

I denne videoen går jeg igjennom begrepet tierpotenser. Jeg introduserer også begrepet prefiks og kommer med noen eksempler på bruken av prefiks i dagligdagse sammenhenger (massen til poteter i kg).

Utgitt: 2014-07-24

Varighet: 8 minutter og 13 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.