Matematikkvideoer

α00196: Tallregning med kalkulator del 1

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Tallregning med potenser"

I denne videoen viser jeg hvordan man regner oppgaver med "kompliserte" brøkutrykk med kalkulator eller annet digitalt verktøy, Fokus ligger på å sette inn parenteser i regnestykket. Jeg demonstrerer hvordan vi kan finne svaret ved å bruke kalkulatoren i Windowsl. De små kalkulatorene elevee får utdelt på skolen har ikke parenteser. Jeg får også igjennom det å se på om svaret er rimelig ved å regne litt i hodet på oppgaven.

Utgitt: 2014-07-28

Varighet: 5 minutter og 47 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.