Matematikkvideoer

β00182: Tallregning - Potenser og kvadratrøtter

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Tallregning med potenser"

I denne videoen går jeg igjennom begrepene kvadratrot, kvadratet av et tall og kvadrere. Jeg forklarer også at det å trekke kvadratroten av et tall og kvadrere er motsatte regneoperasjoner. I tillegg viser jeg hvordan man kan skrive kvadratroten av et tall som potens.

Utgitt: 2014-07-23

Varighet: 9 minutter og 1 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.