Matematikkvideoer

α00187: Tall og tallregning - Dekadiske enheter

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Tallregning med potenser"

I denne videoen går jeg igjennom begrepet dekadiske enheter. Jeg kommer også med eksempler på henholdsvis multiplikasjon og divisjon av dekadiske enheter.

Utgitt: 2014-07-26

Varighet: 9 minutter og 41 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.