Matematikkvideoer

β00193: Skrive et produkt av flere faktorer som et produkt av potenser

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Tallregning med potenser"

I denne videoen viser jeg hvordan man kan skrive et produkt av flere faktorer som en produkt av potenser. Jeg skriver likevel produktene til slutt på vanlig form i denne videoen.

Utgitt: 2014-07-28

Varighet: 8 minutter og 3 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.