Matematikkvideoer

Diagrammer

Tilbake til emne-oversikt
 • α00304: Statistikk intro

  I denne videoen forklarer jeg hva som menes med statistikk og hva det brukes til. I slutten av videoen studerer vi et linjediagram.

  Utgitt: 2016-08-07

  Varighet: 2 minutter og 57 sekunder

 • α00305: Statistikk2

  I denne videoen går jeg gjennom en del begreper som frekvens, frekvenstabell og database.

  Utgitt: 2016-08-07

  Varighet: 4 minutter og 23 sekunder

 • α00306: Statistikk - Sektordiagram

  I denne videoen forklarer hva sektordiagram er. Jeg går også inn på wikipedia for å se definisjonene der. Denne delen av videoen er litt krevende og kan eventuelt spoles over. Etterpå ser vi på et eksempel der vi har data over antall mål ulike spillere har skåret i en håndballkamp. Vi lager en utvidet frekvenstabell og lager et sektordiagram får hånd.

  Utgitt: 2016-08-25

  Varighet: 20 minutter og 1 sekunder

 • α00307: Sektordiagram i regneark

  I denne videoen viser jeg hvordan man laget sektordiagram i regnearket Excel. Jeg tar utgangspunkt i dataene gitt i eksempelet gitt i forrige video der vi laget sektordiagram for hånd.

  Utgitt: 2016-08-13

  Varighet: 11 minutter og 36 sekunder

 • α00308: Formelutskriftexcel

  I denne videoen viser jeg hvordan man skriver ut formelutskrift i regnearket Excel. Jeg bruker eksempeloppgaven fra forrige video der vi laget et utvidet frekvensdiagram og skriver ut denne med formler.

  Utgitt: 2016-08-07

  Varighet: 4 minutter og 4 sekunder

 • α00309: Linjediagram

  I denne videoen forklarer jeg hva et linjediagram er og når man vanligvis bruker det. Vi bruker data hentet fra Statistisk sentralbyrå (temperaturer) og lager linjediagram ved hjelp av regnearket Excel.

  Utgitt: 2016-08-07

  Varighet: 12 minutter og 27 sekunder

 • α00310: Linjediagram med flere sett med data

  I denne videoen viser jeg hvordan man kan tegne et linjediagram som viser flere sett med data.

  Utgitt: 2016-08-07

  Varighet: 11 minutter og 48 sekunder

 • α00311: Søylediagram

  I denne videoen forklarer jeg hva et søylediagram er. Vi går også igjennom et eksempel der vi ser på data over inntekten til utvalgte yrker. Vi lager et søylediagram ved hjelp av regnearket Excel.

  Utgitt: 2016-08-07

  Varighet: 11 minutter og 9 sekunder

 • β00312: Histogram

  I denne videoen forklarer jeg hva et histogram er. Jeg går igjennom begrepene klasse og klassebredde og forklarer at høyden til sektorene enten kan være frekvens eller relativ frekvens dividert på klassebredde. Jeg går igjennom et eksempel der vi tegner et histogram for hånd. Det gjøres en feil her.... frekvensen til en av klassene blir en for lav.... Dette rettes opp i neste video.

  Utgitt: 2016-08-07

  Varighet: 24 minutter og 22 sekunder

 • β00313: Histogram i regneark

  I denne video bruker jeg dataene fra forrige video for å lage et histogram i regnearket Excel. Her bruker jeg frekvens som høyde. I neste video viser jeg hvordan man lager histogram i regnearket med relativ frekvens dividert med klasse bredde som høyde.

  Utgitt: 2016-08-07

  Varighet: 17 minutter og

 • β00314: Histogram i regneark - Alternativ presentasjon

  I denne videoen bruker jeg de samme dataene som tidligere til å lage et histogram med høyde lik relativ frekvens dividert på klassebredde.

  Utgitt: 2016-08-07

  Varighet: 20 minutter og 32 sekunder