Matematikkvideoer

β00313: Histogram i regneark

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Diagrammer"

I denne video bruker jeg dataene fra forrige video for å lage et histogram i regnearket Excel. Her bruker jeg frekvens som høyde. I neste video viser jeg hvordan man lager histogram i regnearket med relativ frekvens dividert med klasse bredde som høyde.

Utgitt: 2016-08-07

Varighet: 17 minutter og

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.