Innføring i matematiske emner

Her kan man få den innføringen man trenger i de matematiske emnene som de forskjellige kortstokkene omhandler. Foreløpig er det bare emnene getSmart grå og getSmart lilla som er lagt ut, men etterhvert vil også flere temaer bli gjennomgått.

getSmart - Grå

Hovedemnene i getSmart grå er regning med potenser og kvadratsetninger.

getSmart - Lilla

Hovedemnene i getSmart lilla er koordinatsystemet, lineære funksjoner, brøkregning og enkel algebra.

6