Matematikkvideoer

α00305: Statistikk2

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Diagrammer"

I denne videoen går jeg gjennom en del begreper som frekvens, frekvenstabell og database.

Utgitt: 2016-08-07

Varighet: 4 minutter og 23 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.