Matematikkvideoer

α00307: Sektordiagram i regneark

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Diagrammer"

I denne videoen viser jeg hvordan man laget sektordiagram i regnearket Excel. Jeg tar utgangspunkt i dataene gitt i eksempelet gitt i forrige video der vi laget sektordiagram for hånd.

Utgitt: 2016-08-13

Varighet: 11 minutter og 36 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.