Matematikkvideoer

β00312: Histogram

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Diagrammer"

I denne videoen forklarer jeg hva et histogram er. Jeg går igjennom begrepene klasse og klassebredde og forklarer at høyden til sektorene enten kan være frekvens eller relativ frekvens dividert på klassebredde. Jeg går igjennom et eksempel der vi tegner et histogram for hånd. Det gjøres en feil her.... frekvensen til en av klassene blir en for lav.... Dette rettes opp i neste video.

Utgitt: 2016-08-07

Varighet: 24 minutter og 22 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.