Matematikkvideoer

α00311: Søylediagram

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Diagrammer"

I denne videoen forklarer jeg hva et søylediagram er. Vi går også igjennom et eksempel der vi ser på data over inntekten til utvalgte yrker. Vi lager et søylediagram ved hjelp av regnearket Excel.

Utgitt: 2016-08-07

Varighet: 11 minutter og 9 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.