Matematikkvideoer

β00314: Histogram i regneark - Alternativ presentasjon

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Diagrammer"

I denne videoen bruker jeg de samme dataene som tidligere til å lage et histogram med høyde lik relativ frekvens dividert på klassebredde.

Utgitt: 2016-08-07

Varighet: 20 minutter og 32 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.