Matematikkvideoer

α00306: Statistikk - Sektordiagram

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Diagrammer"

I denne videoen forklarer hva sektordiagram er. Jeg går også inn på wikipedia for å se definisjonene der. Denne delen av videoen er litt krevende og kan eventuelt spoles over. Etterpå ser vi på et eksempel der vi har data over antall mål ulike spillere har skåret i en håndballkamp. Vi lager en utvidet frekvenstabell og lager et sektordiagram får hånd.

Utgitt: 2016-08-25

Varighet: 20 minutter og 1 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.