Matematikkvideoer

getSmart Figurtall og tallmønstre

Tilbake til emne-oversikt
 • 00067: getSmart Figurtall og tallmønstre - Aktiviteter med de to produktene

  I denne videoen viser jeg forskjellige aktiviteter man kan gjøre med getSmart Kids - Figurtall og tallmønstre og getSmart Figurtall og tallmønstre. Glemte å si at på fasitkortene som viser hvilke 4 kort som hører sammen så står det femte figurtallet helt til venstre.

  Utgitt: 2013-11-15

  Varighet: 22 minutter og 31 sekunder

 • α00212: Figurtall del 2

  I denne videoen ser vi på enkle eksempler på figurtall. Jeg viser hvordan man enkelt kan se sammenhengen mellom figurnummer og antall kuler en figur er oppbygd av. Denne sammenhengen formuleres først som tekst og deretter som formel (eksplisitt).

  Utgitt: 2014-11-02

  Varighet: 8 minutter og 46 sekunder

 • α00213: Figurtall del 2 siste del

  Dette er en fortsettelse av video 00212. Her ser vi på flere eksempler på figurtall. Vi formulerer sammenhengen mellom figurnummeret og antall kuler/klosser hver figur er oppbygd av som tekst for så finne en eksplisitt formel for denne sammenhengen.

  Utgitt: 2014-11-02

  Varighet: 15 minutter og 40 sekunder

 • 00013: getSmart figurtall og tallmønstre - Eksplisitt- og rekursiv formel for kort 14A

  I denne videoen viser jeg hvordan vi kan finne henholdsvis eksplisitt og rekursiv formel for det n'te figurtallet til en figur bestående av et kvadrat med et åpent kvadratisk hull i midten. Formlene finner jeg ved å gjøre geometriske betraktninger. Vanskelighetsgrad=høy

  Utgitt: 2013-10-06

  Varighet: 12 minutter og 51 sekunder

 • 00028: getSmart Tallmønstre og figurtall - Finne eksplisitt formel uten geometriske figurer

  I denne videoen viser jeg to teknikker på hvordan vi kan gå frem for å finne eksplisitte formler til tallfølger ved å kun se på tallene. I videoen tar jeg frem kort 14 A fra getsmart Figurtall og tallmønstre i tillegg til kort 5B. Metodene jeg viser er kan brukes generelt. Målgruppe: ungdomsskole/vgs. Vanskelighetsgrad=høy

  Utgitt: 2013-10-17

  Varighet: 14 minutter og 41 sekunder

 • 00023: getSmart Figurtall og tallmønstre - Alternative løsningsmetoder

  I denne videoen kommer jeg frem til henholdsvis eksplisitt og rekursiv formel på en helt annen måte enn de første metodene vi brukte. Målgruppe = ungdomsskole/vgs Vansklighetsgrad=høy

  Utgitt: 2013-10-17

  Varighet: 10 minutter og 1 sekunder

 • 00014: getSmart Figurtall og tallmønstre - Eksplisitt formel for kort 9A

  I denne videoen viser jeg ved hjelp av geometriske 3D-betrakninger hvordan man kan finne den eksplisitte formelen for summen av de n første naturlige tallene. Det finnes enkere metoder, men denne videoen gir mye læring. Målgruppe: svært sterke ungdomsskolelever, elever som tar teoretisk matematikk i videregående skole og matematikklærere og andre som studerer matematikk. PS. De fleste andre kortene i dette getSmart-produktet er betydelig enklere!

  Utgitt: 2013-10-11

  Varighet: 14 minutter og 32 sekunder