Matematikkvideoer

α00213: Figurtall del 2 siste del

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "getSmart Figurtall og tallmønstre"

Dette er en fortsettelse av video 00212. Her ser vi på flere eksempler på figurtall. Vi formulerer sammenhengen mellom figurnummeret og antall kuler/klosser hver figur er oppbygd av som tekst for så finne en eksplisitt formel for denne sammenhengen.

Utgitt: 2014-11-02

Varighet: 15 minutter og 40 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.