Matematikkvideoer

00013: getSmart figurtall og tallmønstre - Eksplisitt- og rekursiv formel for kort 14A

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "getSmart Figurtall og tallmønstre"

I denne videoen viser jeg hvordan vi kan finne henholdsvis eksplisitt og rekursiv formel for det n'te figurtallet til en figur bestående av et kvadrat med et åpent kvadratisk hull i midten. Formlene finner jeg ved å gjøre geometriske betraktninger. Vanskelighetsgrad=høy

Utgitt: 2013-10-06

Varighet: 12 minutter og 51 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.