Matematikkvideoer

00028: getSmart Tallmønstre og figurtall - Finne eksplisitt formel uten geometriske figurer

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "getSmart Figurtall og tallmønstre"

I denne videoen viser jeg to teknikker på hvordan vi kan gå frem for å finne eksplisitte formler til tallfølger ved å kun se på tallene. I videoen tar jeg frem kort 14 A fra getsmart Figurtall og tallmønstre i tillegg til kort 5B. Metodene jeg viser er kan brukes generelt. Målgruppe: ungdomsskole/vgs. Vanskelighetsgrad=høy

Utgitt: 2013-10-17

Varighet: 14 minutter og 41 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.