Matematikkvideoer

00014: getSmart Figurtall og tallmønstre - Eksplisitt formel for kort 9A

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "getSmart Figurtall og tallmønstre"

I denne videoen viser jeg ved hjelp av geometriske 3D-betrakninger hvordan man kan finne den eksplisitte formelen for summen av de n første naturlige tallene. Det finnes enkere metoder, men denne videoen gir mye læring. Målgruppe: svært sterke ungdomsskolelever, elever som tar teoretisk matematikk i videregående skole og matematikklærere og andre som studerer matematikk. PS. De fleste andre kortene i dette getSmart-produktet er betydelig enklere!

Utgitt: 2013-10-11

Varighet: 14 minutter og 32 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.