Matematikkvideoer

α00212: Figurtall del 2

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "getSmart Figurtall og tallmønstre"

I denne videoen ser vi på enkle eksempler på figurtall. Jeg viser hvordan man enkelt kan se sammenhengen mellom figurnummer og antall kuler en figur er oppbygd av. Denne sammenhengen formuleres først som tekst og deretter som formel (eksplisitt).

Utgitt: 2014-11-02

Varighet: 8 minutter og 46 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.