Matematikkvideoer

Tallregning

Tilbake til emne-oversikt
 • α00170: Tallregning - Repetisjon av de fire regneartene

  I denne videoen repeterer jeg de fire regneartene. Ledd + Ledd = Sum Ledd - Ledd = Differens Faktor * Faktor = Produkt Dividend / Divisor = Kvotient Fokus er på begreper og ikke oppstilling og utregning som mange kan fra før.

  Utgitt: 2014-07-19

  Varighet: 8 minutter og 56 sekunder

 • α00171: Tallregning - Regnerekkefølge

  I denne videoen viser jeg hvordan man regner med flere regnearter i samme oppgave.

  Utgitt: 2014-07-19

  Varighet: 6 minutter og 6 sekunder

 • α00172: Tallregning - Regning med parenteser

  I denne videoen viser jeg hvordan bruken av parenteser endrer regnerekkefølgen.

  Utgitt: 2014-07-20

  Varighet: 8 minutter og 7 sekunder

 • α00173: Tallregning - Regning med negative tall

  I denne videoen viser jeg hvordan man regner med addisjon og subtraksjon med de fire regneartene. Jeg setter opp en regel om følgende fortegn etterhverandre +- blir minus og -+ blir minus. og at ++ blir + og -- blir pluss. Likevel er det bare to av disse reglene man i praksis bruker i og med at vi sløyfer plusstegnet når vi angir at et tall er positivt. Akkurat dette sier jeg ikke noe om i videoen.

  Utgitt: 2014-07-20

  Varighet: 8 minutter og 20 sekunder

 • α00174: Tallregning - Regning med negative tall (del 2)

  I denne videoen går jeg igjennom multiplikasjon med negative tall.

  Utgitt: 2014-07-21

  Varighet: 9 minutter og 2 sekunder

 • α00175: Regning med negative tall (del 3)

  I denne videoen går jeg igjennom divisjon med negative tall.

  Utgitt: 2014-07-21

  Varighet: 5 minutter og 4 sekunder

 • α00176: Gjennomgang av eksempler med flere regneoperasjoner i samme oppgave

  I denne videoen går jeg igjennom eksempler på oppgaver der man skal uføre flere regneoperasjon i samme oppgave.

  Utgitt: 2014-07-21

  Varighet: 6 minutter og 37 sekunder

 • α00179: Tallregning - Delelighetsregler

  I denne videoen går jeg igjennom en del delelighetsregler. Jeg går igjennom hvordan vi kan finne ut om et tall er delelig med henholdsvis 2, 3, 4, 5, 9 og 11.

  Utgitt: 2014-07-22

  Varighet: 7 minutter og 27 sekunder

 • α00119: Faktorisering - introduksjon

  I denne videoen forklarer jeg hva faktorisering av tall er .Jeg tar ikke med faktorisering av algebrauttrykk. Jeg går selvfølgelig også igjennom primtallfaktorisering. Eksemplene jeg går igjennom er relativt enkle.

  Utgitt: 2014-06-29

  Varighet: 8 minutter og 2 sekunder

 • β00120: Faktorisering del 2

  I denne videoen går jeg igjennom hvordan man primtallfaktoriserer store tall. Jeg lærer bort teknikker for å finne ut om et tall er delelig med for eksempel 5 og 3. Jeg går derfor også igjennom tverrsum og bruken av den. Vanskelighetsgraden er en del høyere i del 2 enn del 1.

  Utgitt: 2014-06-29

  Varighet: 6 minutter og 6 sekunder

 • β00194: Overslagsregning

  I denne videoen går jeg igjennom overslagsreglene, men poengterer at det viktigste er at regnestykket skal kunne tas i hodet og bli omtrent riktig. Jeg går igjennom noen praktiske eksempler fra dagliglivet og bruker en del tid på å forklare hvordan jeg tenker når jeg runder av foreksempel dividend og divisor i et divisjonsstykke. Nesten alle elever sliter med dette... her må det jobbes med tallforståelsen. Her kreves det også en del brøk- og prosentforståelse.

  Utgitt: 2014-07-28

  Varighet: 14 minutter og 39 sekunder

 • β00195:Overslagsregning del 2

  I denne videoen fortsetter jeg å gå igjennom eksempler fra dagliglivet. Jeg har også fokus på hvordan overslag føres.

  Utgitt: 2014-07-29

  Varighet: 7 minutter og 20 sekunder

 • β00203: Hoderegning ved bruken av "Veien om 1"

  I denne videoen går jeg igjennom en praktisk problemstilling der man har muligheten for å finne svaret (løsningen) ved å bruke hodet. Eksempel 2 som jeg går igjennom er litt vanskeligere og krevet at man har automatisert verdien av en mengde brøker som desimaltall og her spesielt brøke 1/7. Uansett er det veldig gøy når man kan imponere andre med slike regneferdigheter. Derfor er det bare å trene på dette! Hvis deler av videoen er for vanskelig, kan dere gå tilbake hit når dere har gått igjennom brøk og prosent.

  Utgitt: 2014-07-30

  Varighet: 8 minutter og 22 sekunder