Matematikkvideoer

α00119: Faktorisering - introduksjon

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Brøkregning"

I denne videoen forklarer jeg hva faktorisering av tall er .Jeg tar ikke med faktorisering av algebrauttrykk. Jeg går selvfølgelig også igjennom primtallfaktorisering. Eksemplene jeg går igjennom er relativt enkle.

Utgitt: 2014-06-29

Varighet: 8 minutter og 3 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.