Matematikkvideoer

β00194: Overslagsregning

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Tallregning"

I denne videoen går jeg igjennom overslagsreglene, men poengterer at det viktigste er at regnestykket skal kunne tas i hodet og bli omtrent riktig. Jeg går igjennom noen praktiske eksempler fra dagliglivet og bruker en del tid på å forklare hvordan jeg tenker når jeg runder av foreksempel dividend og divisor i et divisjonsstykke. Nesten alle elever sliter med dette... her må det jobbes med tallforståelsen. Her kreves det også en del brøk- og prosentforståelse.

Utgitt: 2014-07-28

Varighet: 14 minutter og 39 sekunder

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.