Matematikkvideoer

α00172: Tallregning - Regning med parenteser

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Tallregning"

I denne videoen viser jeg hvordan bruken av parenteser endrer regnerekkefølgen.

Utgitt: 2014-07-20

Varighet: 8 minutter og 7 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.