Matematikkvideoer

Formlikhet og kongruens

Tilbake til emne-oversikt
 • α00240: Formlikhet introduksjon

  I denne videoen forklarer jeg hva som menes med begrepet formlikhet.

  Utgitt: 2015-02-18

  Varighet: 7 minutter og 24 sekunder

 • β00241: Formlikhet del 2

  I denne videoen viser jeg hvordan man finne siden i formlike trekanter ved å se på forholdet mellom samsvarende siden i trekantene. Tegnet for formlikhet blir også introdusert.

  Utgitt: 2015-02-18

  Varighet: 8 minutter og 35 sekunder

 • α00242: Formlikhet del 3

  I denne videoen viser jeg et enkelt eksempel på å finne en side i en av to formlike trekanter. Fremgangsmåten innebærer å finne forholdet mellom sidene i den største og den minste trekanten. I neste del av videoen går jeg i gjennom en eksamensoppgave (praktisk oppgave) der man skal finne høyden til et tre ved hjelp av en stokk og skyggene som skapes av solstråler.

  Utgitt: 2015-02-18

  Varighet: 12 minutter og 44 sekunder

 • β00243: Kongruens

  I denne videoen forklarer jeg hva som menes med begrepet kongruens. Jeg viser også kongruens-tegnet og kommer med eksempel på to formlike trekanter.

  Utgitt: 2015-02-18

  Varighet: 4 minutter og 8 sekunder

 • β00244 :Formlikhet del 4

  I denne videoen går jeg igjennom to ulike metoder for å finne ut om to trekanter er formlike.

  Utgitt: 2015-02-18

  Varighet: 9 minutter og 30 sekunder

 • β00245: Formlikhet del 5

  I denne videoen går jeg i gjennom ytterligere to metoder for å avgjøre om to trekanter er formlike.

  Utgitt: 2015-02-18

  Varighet: 10 minutter og 36 sekunder

 • β00246: Måleusikkerhet

  I denne videoen snakker jeg om måleusikkerhet. Jeg ser på målene til lengde og bredde av en sandkasse.

  Utgitt: 2015-02-21

  Varighet: 8 minutter og 23 sekunder

 • β00247: Gjeldende siffer

  I denne videoen går jeg igjennom begrepet gjeldende siffer og reglene som da gjelder. Jeg går også igjennom et praktisk eksempel der jeg beregner arealet av en sandkasse.

  Utgitt: 2015-02-21

  Varighet: 12 minutter og 9 sekunder

 • β00248: Gjeldende siffer del 2

  I denne videoen går jeg igjennom et eksempel der jeg oppgir volumet av et basseng på standardform for at antall gjeldende siffer skal bli riktig.

  Utgitt: 2015-02-21

  Varighet: 11 minutter og 1 sekunder

 • β00249: Mer om forholdstall

  I denne videoen løser jeg en forlikhetsoppgave ved å bruke forholdstall. Deretter forklarer jeg at forholdstallet jeg har funnet kalles lineært forholdstall. Deretter viser jeg hvordan jeg kan bruke det lineære forholdstallet til å finne forholdet mellom arealet til figurene.

  Utgitt: 2015-02-21

  Varighet: 14 minutter og 51 sekunder

 • β00250: Formlikhet og bruk av likning som løsningsmetode

  I denne videoen viser jeg hvordan formlikhetsoppgaver kan løses ved hjelp av likning som problemløsningsstrategi. Jeg viser to eksempler. Det ene eksempelet går ut på å sette opp forhold mellom samsvarende sider i de to figurene, mens jeg i det andre eksempelet bruker forhold mellom sider innad i hver enkelt figur.

  Utgitt: 2015-02-21

  Varighet: 13 minutter og 48 sekunder