Matematikkvideoer

β00245: Formlikhet del 5

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Formlikhet og kongruens"

I denne videoen går jeg i gjennom ytterligere to metoder for å avgjøre om to trekanter er formlike.

Utgitt: 2015-02-18

Varighet: 10 minutter og 36 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.