Matematikkvideoer

α00242: Formlikhet del 3

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Formlikhet og kongruens"

I denne videoen viser jeg et enkelt eksempel på å finne en side i en av to formlike trekanter. Fremgangsmåten innebærer å finne forholdet mellom sidene i den største og den minste trekanten. I neste del av videoen går jeg i gjennom en eksamensoppgave (praktisk oppgave) der man skal finne høyden til et tre ved hjelp av en stokk og skyggene som skapes av solstråler.

Utgitt: 2015-02-18

Varighet: 12 minutter og 44 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.