Matematikkvideoer

β00250: Løsning av kort D10 fra getSmart Geometry

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Problemløsning"

I denne videoen løser jeg en geometrioppgave som krever problemløsningskompetanse. Oppgaven har symbolet trekant som vanskelighetsgrad.

Utgitt: 2015-03-29

Varighet: 10 minutter og 35 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.