Matematikkvideoer

Analyse av datamateriale

Tilbake til emne-oversikt
 • α00315: Analyse av datamateriale

  I denne videoen forklarer jeg hva som menes med analyse av datamateriale Jeg forklarer begrepet variasjonsbredde og går igjennom to eksempler der vi finner variasjonsbredden.

  Utgitt: 2016-08-09

  Varighet: 6 minutter og 50 sekunder

 • α00316: Finne variasjonsbredde ved hjelp av regneark

  I denne videoen bruker vi data presentert i forrige video til å finne variasjonsbredden ved hjelp av regnearket Excel.

  Utgitt: 2016-08-09

  Varighet: 5 minutter og 50 sekunder

 • α00317: Analyse av datamateriale - Sentralmål

  I denne videoen forklarer jeg hva som menes med begrepet sentralmål. Deretter går jeg igjennom de tre begrepene gjennomsnitt, median og typetall. Til slutt går jeg gjennom et eksempel der vi ser på hvilken av sentraltendensene som er best å bruke for å finne hva som er mest typisk i datamateriale.

  Utgitt: 2016-08-09

  Varighet: 15 minutter og 22 sekunder