Matematikkvideoer

α00316: Finne variasjonsbredde ved hjelp av regneark

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Analyse av datamateriale"

I denne videoen bruker vi data presentert i forrige video til å finne variasjonsbredden ved hjelp av regnearket Excel.

Utgitt: 2016-08-09

Varighet: 5 minutter og 50 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.