Matematikkvideoer

α00317: Analyse av datamateriale - Sentralmål

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Analyse av datamateriale"

I denne videoen forklarer jeg hva som menes med begrepet sentralmål. Deretter går jeg igjennom de tre begrepene gjennomsnitt, median og typetall. Til slutt går jeg gjennom et eksempel der vi ser på hvilken av sentraltendensene som er best å bruke for å finne hva som er mest typisk i datamateriale.

Utgitt: 2016-08-09

Varighet: 15 minutter og 22 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.