Matematikkvideoer

α00315: Analyse av datamateriale

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Analyse av datamateriale"

I denne videoen forklarer jeg hva som menes med analyse av datamateriale Jeg forklarer begrepet variasjonsbredde og går igjennom to eksempler der vi finner variasjonsbredden.

Utgitt: 2016-08-09

Varighet: 6 minutter og 50 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.