Matematikkvideoer

00104: Likninger med to ukjente intro

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Likninger med to ukjente"

Utgitt: 2014-04-20

Varighet: 7 minutter og 40 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.