Matematikkvideoer

00103: Likninger med flere brøkledd (også flerleddete tellere)

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Førstegradslikninger"

I denne videoen viser jeg hvordan man løser førstegradslikninger med flere brøkledd. Flere av tellerne i brøkene har flere ledd. X inngår i nevner flere steder. I denne videoen sjekker jeg ikke om løsningen av likninginger er den samme verdien som gjør at vi får null i nevner, men det er opplagt at x=0 gir null i nevner her..

Utgitt: 2014-04-20

Varighet: 8 minutter og 6 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.