Matematikkvideoer

00094: Grafisk løsning av førstegradslikninger med to ukjente

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Lineære funksjoner"

Utgitt: 2014-03-16

Varighet: 12 minutter og 6 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.