Matematikkvideoer

00084: Lineære funksjoner - Funksjoner skrevet som formler

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Lineære funksjoner"

Utgitt: 2014-02-23

Varighet: 10 minutter og 45 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.