Matematikkvideoer

00083: Lineære funksjoner - y=ax+b, del 2

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Lineære funksjoner"

Utgitt: 2014-02-23

Varighet: 21 minutter og 36 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.