Matematikkvideoer

00081: Lineære funksjoner - Hvordan lage verditabell og graf

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Lineære funksjoner"

Utgitt: 2014-02-23

Varighet: 17 minutter og 42 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.