Matematikkvideoer

Σ00066: Tallfølger - Sammenlikningsmetoden (Skage-metoden)

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Figurtall og tallmønstre"

I denne videoen går jeg igjennom to oppgaver som ble gitt i videoen om sammenlikningsmetoden (Skage-metoden). Den ene innebærer å finne en eksplisitt formel for summen av kubikktallene.

Utgitt: 2013-11-09

Varighet: 17 minutter og 50 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.