Matematikkvideoer

00027: Rekursive- og eksplisitte formler - Introduksjon

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Figurtall og tallmønstre"

I denne videoen går jeg igjennom henholdsvis rekursive og eksplisitte formler ved å studere tallfølgen 2 6 12 20 30 ...

Utgitt: 2013-10-17

Varighet: 10 minutter og 36 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.