Matematikkvideoer

00002: Førstegradslikninger - Flere brøkledd

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Førstegradslikninger"

Førstegradslikninger med flere brøkledd og ulike nevnere blir gjennomgått.

Utgitt: 2013-10-03

Varighet: 3 minutter og 34 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.