Matematikkvideoer

Teoretisk sannsynlighet

Tilbake til emne-oversikt
 • α00278: Enkel sannsynlighet introduksjon

  I denne videoen forteller jeg hva som menes med sannsynlighet og kommer med eksempler på hva sannsynlighetsregning brukes til.

  Utgitt: 2016-07-20

  Varighet: 5 minutter og 36 sekunder

 • α00279: Teoretisk sannsynlighet

  I denne videoen kommer jeg med en innledning til teoretisk sannsynlighet. Jeg snakker da også litt om eksperimentell sannsynlighet for å vise skille mellom de to.

  Utgitt: 2016-07-20

  Varighet: 6 minutter og 35 sekunder

 • α00280: Teoretisk sannsynlighet vs eksperimentell sannsynlighet

  I denne videoen går jeg gjennom en situasjon der man trekker en ball fra en bøtte. Begreper som gunstige utfall og mulige utfall samt utfallsrom blir gjennomgått. Til slutt i videoen kommer det en oppgave om dropstrekning som også blir gjennomgått.

  Utgitt: 2016-07-20

  Varighet: 9 minutter og 56 sekunder

 • α00281: Teoretisk sannsynliget - lykkehjul

  I denne videoen går jeg igjennom en oppgave der man snurrer et lykkehjul en gang. Man skal finne sannsynligheten for ikke å få gevinst. Jeg gjør et poeng av at begrepet gunstig ikke betyr noe annet enn at det er "gunstig" for hendelsen som er definert.

  Utgitt: 2016-07-20

  Varighet: 5 minutter og 7 sekunder

 • α00282: Teoretisk sannsynlighet - komplementære hendelser

  I denne videoen repeterer jeg begrepet utfallsrom og går igjennom begrepet komplementære hendelser. Jeg bruker her lykkehjuleksempelet fra forrige video for å vise at vi kan regne på en annen måte ved å bruke det vi har lært om komplementære hendelser.

  Utgitt: 2016-07-20

  Varighet: 13 minutter og 46 sekunder