Matematikkvideoer

Sammensatt sannsynlighet

Tilbake til emne-oversikt
 • α00294: Sammensatt sannsynlighet - Introduksjon

  I denne videoen beregner vi sannsynligheten for at to gutter fra hver sin klasse blir trukket ut til en middag med rektor.

  Utgitt: 2016-07-29

  Varighet: 9 minutter og 16 sekunder

 • β00295: Sammensatt sannsynlighet 2

  I denne videoen fortsetter vi med eksempelet fra forrige video. Vi definerer uavhengige hendelser og introduserer produktregelen.

  Utgitt: 2016-07-29

  Varighet: 8 minutter og 20 sekunder

 • α00296: Sammensatt sannsynlighet - Lykkehjul (2 snurr)

  I denne oppgavene viser jeg hvordan man finer sannsynligheten for å få rød to ganger på rad på et lykkehjul.

  Utgitt: 2016-07-29

  Varighet: 3 minutter og 1 sekunder

 • β00297: Forsøk med og uten tilbakelegging

  I denne videoen finner vi sannsynligheten for å trekke to spar fra en populasjon på seks kort (fire spar - og to kløverkort). Vi finner sannsynligheten for to spar både med tilbakelegging og uten tilbakelegging.

  Utgitt: 2016-07-29

  Varighet: 7 minutter og 40 sekunder

 • β00298: Sammensatt sannsynlighet (Lykkehjul tre snurr)

  I denne videoen finner vi sannsynligheten for å få summen 4 ved å snurre lykkehjulet tre ganger.

  Utgitt: 2016-07-29

  Varighet: 5 minutter og 42 sekunder

 • β00299: Sammensatt sannsynlighet - Scenariemetoden (intro)

  I denne videoen viser jeg en annen måte å løse oppgaven i forrige video der vi skulle finne sannsynligheten for å få summen 4 på tre snurr med lykkehjulet. Jeg har kommet på denne metoden selv og kaller den for scenariemetoden.

  Utgitt: 2016-07-29

  Varighet: 8 minutter og 40 sekunder

 • β00300: Scenariemetoden - Gjennomgang av eksamensoppgave

  I denne videoen løser jeg sannsynlighetsoppgaven fra del 1 på eksamen i ungdomsskolen væren 2015. Vi skal finne sannsynligheten for at filmen Gravity er med blant de to filmene Thomas har trukket av en populasjon på 4 filmer.

  Utgitt: 2016-07-29

  Varighet: 8 minutter og 6 sekunder

 • α00301: Løsning av eksamensoppgave på alternativ måte

  I denne videoen løser jeg eksamensoppgaven fra våren 2015 (10. trinn) på en alternativ måte. Bruker oppramsingsmetoden for å få oversikt over utfallsrommet.

  Utgitt: 2016-07-29

  Varighet: 4 minutter og 4 sekunder

 • β00302: Gjennomgang av eksempel - minst en sekser på to terninger

  I denne videoen bruker jeg scenariemetoden for å finne ut sannsynligheten for å få minst en sekser på to kast med terning. I neste video skal jeg vise en enklere måte å løse denne oppgaven på

  Utgitt: 2016-07-29

  Varighet: 5 minutter og 12 sekunder

 • β00303: P(minst en sekser på to kast) - komplementære hendelser

  I denne videoen viser jeg hvordan man kan finne sannsynligheten for å få minst en sekser ved to kast med terning ved å regne ut P(ingen sekser) og deretter finne P(minst en sekser) = 1 - P(ingen sekser).

  Utgitt: 2016-07-29

  Varighet: 7 minutter og 40 sekunder