Matematikkvideoer

Geometriske grunnbegreper

Tilbake til emne-oversikt
 • α00214: Geometriske grunnbegreper del 1

  I denne videoen går jeg igjennom begrepene, punkt, linje, linjestykke og stråle.

  Utgitt: 2015-01-04

  Varighet: 5 minutter og 47 sekunder

 • α00215: Geometriske grunnbegreper del 2

  I denne videoen går jeg igjennom begrepene diagonal, normal, midtnormal, grunnlinje og motstående sider.

  Utgitt: 2015-01-04

  Varighet: 15 minutter og 50 sekunder

 • α00216: Geometriske grunnbegreper del 3

  I denne videoen går jeg igjennom begrepene motstående side til en vinkel, motstående vinkel til en side og omkrets.

  Utgitt: 2015-01-04

  Varighet: 5 minutter og 30 sekunder

 • α00217: Koordinatsystemet

  I denne videoen forklarer jeg hva koordinatsystemet er. Jeg går også igjennom alle begrepene som er knyttet opp mot koordinatsystemet, feks koordinater, tallpar, akser, Origo etc.

  Utgitt: 2015-01-04

  Varighet: 13 minutter og 36 sekunder

 • α00218: Vinkler del 1

  I denne videoen starter jeg med å definere hva en vinkel er. Jeg viser flere måter å navngi en vinkel på og forklarer hvordan størrelsen til en vinkel er definert.

  Utgitt: 2015-01-04

  Varighet: 15 minutter og 6 sekunder

 • α00219: Vinkler del 2

  I denne videoen viser jeg en 360 graders vinkel, jeg viser en rett vinkel og tegnet vi bruker for å angi dette. Begrepet likevinkel blir også gjennomgått. Begrepene spiss vinkel og stump vinkel blir også gjennomgått.

  Utgitt: 2015-01-04

  Varighet: 4 minutter og 45 sekunder

 • α00220: Vinkler del 3

  I denne videoen går jeg igjennom de spesielle vinklene toppvinker, supplementvinker (nabovinkler) og komplimentvinkler.

  Utgitt: 2015-01-04

  Varighet: 6 minutter og 15 sekunder

 • β00221: Vinkler del 4

  I denne videoen går jeg igjennom begrepet samsvarende vinker.

  Utgitt: 2015-01-04

  Varighet: 7 minutter og 2 sekunder

 • α00222: Todimensjonale figurer del 1

  I denne videoen går jeg igjennom begrepet Polygon (mangekant). Jeg definerer også begrepet regelmessig mangekant, Deretter går jeg over til å se på firkanter som er en type mangekant. Jeg går igjennom begrepet trapes.

  Utgitt: 2015-01-04

  Varighet: 7 minutter og 14 sekunder

 • β00223: Finne arealformelen for trapes

  I denne videoen går jeg igjennom hvordan vi kan utlede formelen for arealet av en trapes.

  Utgitt: 2015-02-01

  Varighet: 13 minutter og 24 sekunder

 • α00224: Todimensjonale figurer - rektangel

  I denne videoen definerer jeg begrepet rektangel og går igjennom egenskapene til rektangelet. I tillegg går jeg igjennom en praktisk oppgave.

  Utgitt: 2015-02-01

  Varighet: 11 minutter og 10 sekunder

 • α00225:Todimensjonale figurer -Parallellogram

  I denne videoen definerer jeg begrepet parallellogram. Jeg går også Til slutt går jeg igjennom et praktisk eksempel.

  Utgitt: 2015-02-01

  Varighet: 7 minutter og 9 sekunder

 • α00226: Todimensjonale figurer - Rombe

  I denne videoen definerer jeg begrepet rombe. Jeg går også igjennom egenskapene til romben. Til slutt går jeg igjennom et praktisk eksempel.

  Utgitt: 2015-02-01

  Varighet: 11 minutter og 24 sekunder

 • α00227: Todimensjonale figurer - Kvadrat

  I denne videoen definerer jeg begrepet kvadrat. Jeg går også igjennom egenskapene ved kvadratet. Til slutt går jeg igjennom et praktisk eksempel.

  Utgitt: 2015-02-01

  Varighet: 9 minutter og 58 sekunder

 • α00228 Todimensjonale figurer - Trekanter del 1

  I denne videoen definerer jeg begrepet trekant. Deretter går jeg igjennom et praktisk eksempel.

  Utgitt: 2015-02-02

  Varighet: 8 minutter og 5 sekunder

 • α00229: Spesielle trekanter

  I denne videoen går jeg igjennom trekanter med spesielle navn, feks likebeint trekant.

  Utgitt: 2015-02-02

  Varighet: 7 minutter og 13 sekunder

 • α00230:Todimensjonale figurer - Begrepsstruktur

  I denne videoen viser jeg en oversikt over trekantene og firkantene vi har vært igjennom. Da er det lett å se at et kvadrat er en type rektangel etc.

  Utgitt: 2015-02-02

  Varighet: 4 minutter og 12 sekunder

 • α00252: Sirkel - Introduksjon

  I denne videoen går jeg igjennom begrepet sirkel.

  Utgitt: 2015-04-02

  Varighet: 3 minutter og 28 sekunder

 • α00253- Sirkel - Del 2

  I denne videoen går jeg igjennom en del begreper knyttet til sirkelen. Foreksempel går jeg igjennom begrepene tangent og korde.

  Utgitt: 2015-04-02

  Varighet: 5 minutter og 49 sekunder

 • α00254- Sirkel - Del 3

  I denne videoen går jeg igjennom formlene for henholdsvis omkrets og areal av en sirkel. I tillegg går jeg igjennom to oppgaver der formlene anvendes.

  Utgitt: 2015-04-02

  Varighet: 9 minutter og 42 sekunder

 • α00255- Sirkel - Sirkelbue, sentralvinkel og sirkelsektor

  I denne videoen går jeg igjennom begrepene sirkelbue, sentralvinkel og sirkelsektor. I tillegg går jeg igjennom en oppgave der jeg skal finne arealet og omkretsen av en sirkelsektor.

  Utgitt: 2015-04-02

  Varighet: 12 minutter og 59 sekunder

 • α00256- Tredimensjonale figurer del 1 (kube)

  I denne videoen forklarer jeg hva som menes med tredimensjonal. I tillegg forklarer jeg hva en kube er og går da igjennom begrepene toppflate og grunnflate i tillegg til fellesbetegnelsen for disse (endeflater). Begrepet overflate og overflaterareal blir også gjennomgått. Til slutt setter jeg opp formlene for henholsvis volum og overflaterareal av en kube.

  Utgitt: 2015-04-02

  Varighet: 9 minutter og 45 sekunder

 • α00257-Tredimensjonale figurer del 2 (prisme)

  I denne videoen går jeg igjennom begrepet prisme. Jeg viser eksempler på rett prisme og skjevt prisme. Jeg går også igjennom formlene for henholdsvis volum og overflateareal av et prisme.

  Utgitt: 2015-04-02

  Varighet: 12 minutter og 34 sekunder

 • α00258-Tredimensjonale figuer del 3 (sylinder)

  I denne videoen går jeg igjennom begrepet sylinder. I tillegg går jeg igjennom formlene for henholdsvis volum og overflaterareal av en sylinder.

  Utgitt: 2015-04-04

  Varighet: 7 minutter og 49 sekunder

 • α00259-Tredimensjonale figuer del 4 (pyramide og kjegle)

  I denne videoen går jeg igjennom begrepene pyramide og kjegle.Formlene for volum av de to figurene blir gjennomgått.

  Utgitt: 2015-04-04

  Varighet: 9 minutter og 13 sekunder

 • α00260-Tredimensjonale figuer del 5 (kule)

  I denne Jeg går også igjennom henholdsvis volum og overflaterareal av en kule. Til slutt går jeg igjennom et praktisk eksempel der vi ser på en badeball med form som en kule.

  Utgitt: 2015-04-05

  Varighet: 8 minutter og 13 sekunder

 • β00261-Tredimensjonale figuer del 5 (kule) avslutning av eksempel

  I denne videoen gjør jeg siste del av den praktiske oppgaven som jeg startet på i video 00260.

  Utgitt: 2015-04-05

  Varighet: 15 minutter og