Matematikkvideoer

β00295: Sammensatt sannsynlighet 2

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Sammensatt sannsynlighet"

I denne videoen fortsetter vi med eksempelet fra forrige video. Vi definerer uavhengige hendelser og introduserer produktregelen.

Utgitt: 2016-07-29

Varighet: 8 minutter og 20 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.